Coñecemento do Medio

A luz

Consumo Responsable

Vídeo didáctico de Sogama

Máquinas

Alimentándonos

A Electricidade

A auga

A alimentación

As Estacións